Post CSS
Footer CSS

เหรียญเฉลิมพระเกียรติทรงนำชนบทให้วัฒนา ราคา 15,000 บาท

เหรียญ เฉลิมพระเกียรติ ทรงนำชนบทให้วัฒนาเป็นเหรียญนอกกระแส ที่มีราคาสูงถึง 25,000 บาท
ซึ่งเหรียญนี้เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ เพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญนอกกระแส ที่น้อยคนนักมักจะรู้จัก
สำหรับเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ทรงนำชนบทให้วัฒนามีด้วยกันหลายชนิดราคา

แต่สำหรับในโพสต์นี้เราจะขอเสนอเพียง2ชนิดราคาก่อน นั่นคือชนิดราคา 10 บาท บาทและ 600 บาท
ซึ่งเหรียญทั้งสองชนิดราคานั้น ด้านหัว พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฏรอย่างใกล้ชิด ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการในชนบท ด้านก้อย เครื่องหมายของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

เหรียญชนิดราคา 10 บาท มีจำนวนการผลิต 300,000 เหรียญ ราคาประเมินในหนังสือคู่มือสะสมเหรียญสภาพ unc ราคา 450 บาท ปัจจุบันร้านปาหนันขายไม่เกินเหรียญละ 200 บาท สำหรับเหรียญชนิดราคา 600 บาท จำนวนการผลิตเพียง 2700 เหรียญ ราคาที่ร้านปาหนันรับซื้อ ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท และรับซื้อในราคาสูงที่สุดถึง 20,000 บาท

คลิปวิดีโอ