Post CSS
Footer CSS

ว้าว!!!นี่คือของเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 790,000 ปี

สำหรับในโพสต์นี้เราจะมารีวิวหินสีดำ ที่มีหลายชื่อเรียกแตกต่างกันไป บางคนก็เรียกว่า ก้อนอุลกมณี บางคนก็เรียกว่า อุกมณี หรือบางคนอาจเรียกว่าหยดน้ำฟ้าบ้าง หรือจะเรียกว่าสะเก็ดดาวบ้าง หรือจันทรคราสบ้าง ชื่อหินสีดำนี้ จะมีชื่อตามแถบพื้นที่แตกต่างกันไป

ลักษณะของหินพวกนี้จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับหินทั่วไป หินพวกนี้ส่วนมากจะเป็นสีดำข้างในเป็นแก้ว บางครั้งอาจเจอเป็นแก้วสีเขียวมรกต ผิวไม่เรียบจะมีรอยขรุขระทั่วตัวก้อนหิน สำหรับรูปทรงนั้นจะมีอยู่หลายรูปทรง และยังมีรูปทรงกลมอีกด้วย

สำหรับหินสีดำพวกนี้ที่พบในประเทศไทยนั้น จากข้อมูลทางธรณีวิทยา หินสีดำพวกนี้เป็นหินจากอุกกาบาตที่ตกลงบริเวณประเทศลาว เมื่อประมาณ 790,000 ปีก่อน และเศษอุกกาบาตได้กระจายไปทั่วบริเวณ สามารถพบหินสีดำพวกนี้ในบริเวณประเทศลาวและบริเวณภาคอีสานบางส่วน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคลิปวีดีโอข้างล่างนี้