Post CSS
Footer CSS

รีบเลย!!! เหรียญที่ระลึกเจ้าฟ้านักวิจัย 15,000 บาท ชักช้าตลาดวายจะขายไม่ทัน

สำหรับเหรียญนี้เชื่อว่าหลายคน ยังไม่รู้ว่าเหรียญนึงจะมีราคาหลักหมื่นบาทเลย ก่อนที่รัชกาลที่ 9 จะเสด็จสวรรนคต เหรียญนี้ยังไม่ได้มีราคาแพง ราคายังไม่ถึง 10000 บาทด้วยซ้ำ แต่หลังจากที่รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรนคต เหรียญนี้มีราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

เหรียญนี้ก็คือเหรียญสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเหรียญอันเบิดไอสไตน์ เพราะด้านก้อยจะเป็นรูปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลก เหรียญสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย ประกาศใช้เมื่อพ.ศ 2530 แต่วันเดือนปีที่อยู่หน้าเหรียญจะเป็น วันที่ 28 ตุลาคม 2529

เหรียญสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย ชนิดราคา 600 บาท เนื้อเงิน ราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ส่วนเนื้อเงินขัดเงาจะมีราคามากกว่านี้หลายเท่า สำหรับชนิดราคา 2 บาท ราคายังไม่แพง เหรียญหนึ่งประมาณ 40 บาท สำหรับชนิดราคา 10 บาท เหรียญนึงจะมีราคาประมาณ 300 บาท

คลิปวิดีโอ