Post CSS
Footer CSS

FC ส่งขาย 4เหรียญ40,000บาท ยืนยันซื้อจริง

ในช่วงเดือนธันวาคมปี 2564 ที่ผ่านมา ได้มี FC ของร้านปาหนัน ร้านปาหนัน ส่งเหรียญทั้งหมด 4 เหรียญ มาขายให้ร้านปาหนัน โดยรับเงินเต็มๆไปถึง 40,000 บาท สำหรับทั้ง 4 เหรียญมีเหรียญอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมๆกันเลย

เหรียญแรกเป็นเหรียญที่ระลึกสมเด็จย่าฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา ชนิดราคา 600 บาทเนื้อเงิน 20 ตุลาคม 2533 ปัจจุบันราคายังไม่เกินเหรียญละ 1,500 บาท

เหรียญที่ 2 เหรียญที่ระลึกทองคำ รัชมังคลาภิเษก 2 กรกฎาคม 2531 ชนิดราคา 1,500 บาท สำหรับราคารับซื้อขึ้นอยู่กับราคาทองของช่วงเวลานั้นๆ

สำหรับเหรียญที่ 3 เป็นเหรียญที่ระลึกหายากอันดับต้นๆ เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ทรงนำชนบทให้วัฒนาเหรียญ เป็นเหรียญเนื้อเงินชนิดราคา 600 บาท ราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

เหรียญที่ 4 เหรียญสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย เนื้อเงินชนิดราคา 600 บาท เป็นเหรียญที่นักสะสมค่อนข้างนิยมสะสม ราคารับซื้อตามสภาพ ราคารับซื้อตั้งแต่หลักพันบาทถึง 20,000 บาท

คลิปวิดีโอ