Post CSS
Footer CSS

ซื้อไม่อั้น!…ใครมีเหรียญ50สตางค์ ปี พ.ศ. นี้ ส่งมาแลกเงิน 5,000ถึง15,000บาท

สำหรับเหรียญ 50 สตางค์ปีนี้ เป็นเหรียญ 50 สตางค์ปีที่หายากที่สุด ซึ่งเมื่อเกือบ 10 ปีก่อน เหรียญ 50 สตางค์ปีนี้ ราคายังไม่ได้แพงมาก ซึ่งเหรียญหนึ่งจะมีราคาประมาณ 2,500 บาท แต่ปัจจุบันเหรียญ 50 สตางค์ปีนี้ สภาพทั่วๆไป ราคาในวงการนักสะสมเหรียญหนึ่งจะมีราคา 5,000 บาทถึง 8,000 บาท

เหรียญ 50 สตางค์ที่มีการกล่าวถึงก่อนหน้านี้ก็คือเหรียญ 50 สตางค์ปี 2530 นั้นเอง ซึ่งเป็นเหรียญ 50 สตางค์ปีแรก โดยข้อมูลในหนังสือคู่มือสะสมเหรียญ เหรียญ 50 สตางค์ปี 2530 มีจำนวนการผลิตเพียง 1000 เหรียญเท่านั้น แต่นักสะสมหลายคนเชื่อว่ามีการผลิตเพิ่มในภายหลัง เพราะมีการพบเจอได้เรื่อยๆ

ซึ่งร้านปาหนันเคยได้รับซื้อเหรียญ 50 สตางค์ปี 2530 มาหลายเหรียญแล้ว โดยบางคนจะนำเหรียญมาขายที่หน้าร้านปาหนันกันเลย ปัจจุบันยังพบเจอได้ค่อนข้างยาก ปัจจุบันราคารับซื้อ สำหรับเหรียญ 50 สตางค์ปี 2530 มีราคารับซื้อตามสภาพ รับซื้อไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ถ้าสภาพสวยๆหน่อยอาจรับซื้อในราคาสูงถึง 15,000 บาท

คลิปวิดีโอ