Post CSS
Footer CSS

แทบเป็นลม!!! สมบัติตกทอดที่หลายคนอาจมี…และราคาที่ต้องตาลุกวาว

สำหรับถุงเหรียญนี้เป็นถุงเหรียญที่ได้ผลิตมาตั้งแต่สมัยสงครามเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 ถุงเหรียญนี้ไม่เคยแกะออกมาเลย นับตั้งแต่มีการบรรจุเหรียญเข้าไป ซึ่งเหรียญในถุงเหรียญนี้มีอายุมากกว่า 80 ปี ซึ่งเหรียญในถุงนี้ผลิตในปี พ.ศ 2485 มาดูสภาพเหรียญในถุงเหรียญกันดีกว่า

ถุงเหรียญนี้ถ้าตีเป็นมูลค่าในสมัยนั้น ก็มีมูลค่าเพียง 10 บาทเท่านั้น แต่ 10 บาทในสมัยนั้นก็ถือว่ามีมูลค่าที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว สำหรับเหรียญที่อยู่ในถุงคือเหรียญ 1 สตางค์ลายกนกแท่งสิงห์ เนื้อดีบุก ซึ่งมีทั้งหมด 3 ปี ได้แก่ปี 2485 ปี4587 ปี 2488 เหรียญเนื้อดีบุกค่อนข้างจะเก็บรักษาได้ยากและขึ้นสนิมสีดำได้ง่าย

สำหรับถุงเหรียญนี้มีเหรียญ 1 สตางค์จำนวนมากถึง 1,000 เหรียญ โดยมีมูลค่ารวมเป็น 10 บาท ถึงแม้ว่าเหรียญนี้จะมีอายุเกือบ 100 ปี ทำให้มีหลายคนคาดหวังว่าเหรียญนี้ต้องมีราคาที่สูงเป็นหมื่นเป็นแสน แต่ไม่ใช่กับเหรียญนี้ เพราะเหรียญ 1 สตางค์ ปีพ.ศ 2485 มีจำนวนการผลิตมากกว่า 100 ล้านเหรียญ ทําให้เหรียญนี้มีราคาไม่สูงมาก

คลิปวิดีโอ