Post CSS
Footer CSS

ได้ผล! หลังจากโปรโมท เหรียญ1บาทวัดพระแก้ว FCหามาขายคึกคัก สภาพไม่สวยยังได้1000บาท สวยๆได้5000 บาท

โดยทั่วไปแล้วเหรียญ 1 บาทวัดพระแก้วปี 2525 หลายคนคิดว่าร้านปาหนันรับซื้อเหรียญ แต่ความจริงแล้วร้านปาหนันรับซื้อเพียง เหรียญ 1 บาทวัดพระแก้วปี 2525 บล็อกหายาก ซึ่งเหรียญ 1 บาทวัดพระแก้วปี 2525 มีด้วยกัน 2 บล็อค ทั้ง 2 บล็อคมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อย

ทั้ง 2 เหรียญนี้ร้านปาหนันได้ซื้อมาเหรียญแรกร้านปาหนันซื้อมาราคา 1,000 บาท เหรียญที่ 2 ร้านปาหนันซื้อมาในราคา 1,200 บาท ซึ่งถ้าหาก 2 เหรียญนี้อยู่ในสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นหลายพันบาท แต่สำหรับเหรียญที่อยู่ในสภาพมีสนิมแบบนี้ก็ยังได้ราคาไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

บล็อกหายากที่ร้านปาหนันรับซื้อมีวิธีสังเกตดังนี้ ตรงคำว่าเดช ในประโยค ภูมิพลอดุลยเดช ให้สังเกตตัวเด็กในคำว่า เดช หัวดอเด็กจะสั้น และมีช่องว่างในตัวเด็กที่ค่อนข้างเยอะ จุดต่อมาดูตรง ชายพระเกศาหรือท้ายทอย จะไม่ติดกับคอเสื้อฉลองพระองค์ ต่อมาพระพักตร์รัชกาลที่ 9 ภาษาชาวบ้านชาวบ้าน จะเรียกว่าคางและมีลักษณะแหลมๆ

คลิปวิดีโอ