Post CSS
Footer CSS

แคะกระปุกด่วน! อัพเดทราคาเหรียญ5บาท ใครช้าอด

เชื่อว่าหลายคนคงรู้อย่างแน่นอนว่าร้านปาหนันรับซื้อเหรียญ 5 บาทปี 2540 และเหรียญ 5 บาทปี 2546 ซึ่งราคารับซื้อนั้นมีการอัพเดทเกือบทุกปี โดยเฉพาะเหรียญ 5 บาทปี 2540 ที่มีการปรับราคารับซื้อเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี และคาดว่าเหรียญ 5 บาทปี 2540 จะมีราคารับซื้อสูงขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

ในส่วนเหรียญ 5 บาทปี 2546 เป็นเหรียญที่มีการผลิตมากกว่าเหรียญ 5 บาทปี 2540 และยังมีการพบเจออยู่เรื่อยๆ ทำให้บางช่วงที่มีการพบเจอเหรียญ 5 บาทปี 2546 เยอะขึ้น ก็จะทำให้ราคารับซื้อปรับลดลงมา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะทำให้ราคารับซื้อมีการปรับตัวอีกด้วย

เมื่อก่อนเหรียญ 5 บาทปี 2546 ราคารับซื้อเพียง 300 บาท แต่ตอนนี้ได้มีการประกาศปรับราคารับซื้อแล้ว ซึ่งจะรับซื้อเหรียญละ 400-500 บาท สำหรับเหรียญที่รับซื้อเหรียญละ 500 บาทจะมีวิธีการสังเกตคร่าวๆ 2 จุด ในส่วนของด้านก้อย ต้นไม้พุ่มภายในเหรียญต้องเห็นชัดเจน ไม่เลือนหาย ต่อมาเป็นส่วนของด้านหัว พระเกศาของ รัชกาลที่ 9 ต้องเห็นชัดเจนไม่เลือนหาย หากเหรียญที่มีสภาพลวดลายชัดเจนแบบนี้ราคารับซื้อจะมีราคารับซื้อเหรียญละ 500 บาท

คลิปวิดีโอ