Post CSS
Footer CSS

ค้นเลย! 50สตางค์ แบบนี้ มีราคา ดีกว่าทิ้งไว้ในตู้

เหรียญ 50 สตางค์ 2493 เป็นเหรียญ 50 สตางค์รุ่นแรกในรัชกาลที่ 9 และเป็นรุ่นแรกที่ใช้ตราแผ่นดิน ซึ่งเหรียญ 50 สตางค์ปีนี้ จะมีด้วยกัน 2 บล็อค โดยจะแบ่งออกเป็น 50 สตางค์พิมพ์ใหญ่ และ 50 สตางค์พิมพ์เล็ก ซึ่งเหรียญ 50 สตางค์ปี 2493 บล็อกพิมพ์เล็ก หรือบล็อกพิมพ์บาง จะเป็นบล็อกที่หาง่ายราคาไม่แพง ปัจจุบันเหรียญหนึ่งราคาซื้อขายอาจยังถึง 100 บาท

ในส่วนเหรียญ 50 สตางค์ปี 2493 ที่เป็นบล็อกพิมพ์ใหญ่ หรือบล็อกพิมพ์หนา ปัจจุบันเราไม่ทราบจำนวนการผลิตที่ชัดเจน และเหรียญบล็อกนี้ได้ปะปนอยู่กับเหรียญบล็อกพิมพ์บางด้วย และไม่แน่ว่าเหรียญที่มีการเก็บมาหลายสิบปีอาจจะมีบล็อกหายากอยู่ก็เป็นได้

ซึ่งจะมีวิธีการสังเกตประมาณนี้ สังเกตง่ายๆดูตรงที่เลข ๕๐ สตางค์ที่เป็นเลขไทย บล็อกพิมพ์บางหรือบล็อกพิมพ์เล็ก ซึ่งเป็นบล็อกที่หาง่าย เลข ๕ เลข ๐ จะอยู่ห่างกัน แต่สำหรับบล็อกพิมพ์หนาเป็นบล็อกหายาก เลข ๕ เลข ๐ จะอยู่ติดกัน และถ้าในตัวเลขมีเส้นเส้นอยู่แสดงว่าผ่านการใช้มาน้อย

คลิปวิดีโอ