Post CSS
Footer CSS

vายดี!…เหรียญ 5 ปี2539 กาญจนาภิเษก ถูกจองหมดเกลี้ยงในเวลา 4นาที เท่านั้น

นับว่าเป็นเหรียญที่ขายดีและมีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก คนแย่งซื้อเกลียดนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีเหรียญทั้งหมดประมาณ 100 เหรียญ และได้ขายหมดเกลี้ยงภายใน 4 นาทีเท่านั้น บางคนซื้อไปมากถึง 10 เหรียญ ซึ่งเหรียญทั้งหมดทุกเหรียญรับประกันของแท้แน่นอน

สำหรับเหรียญนี้คือเหรียญ 5 บาทปี 2539 กาญจนาภิเษก เป็นสภาพไม่ผ่านการใช้เพิ่งแกะออกจากถุงเหรียญ โดยเหรียญเหล่านี้ได้ขายในเดือนมกราคมปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเหรียญหนึ่งก็มีราคาเพียงเหรียญละ 25 บาทเท่านั้น สภาพไม่ผ่านการใช้ขายถูกๆแบบนี้ จึงทำให้สภาพที่ผ่านการใช้ยังไม่มีราคารับซื้อ

5 ปี2539 กาญจนาภิเษก เป็นเหรียญที่ระลึกในงานมหามงคลของรัชกาลที่ 9 เนื่องในรัชกาลที่ 9 ส่งสลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีมหามงคลนี้ยังมีเหลืออีกหลายชนิดราคาที่จัดทำเป็นเหรียญที่ระลึก จำนวนการผลิตของเหรียญ 5 บาทปี 2539 กาญจนาภิเษก มีจำนวนการผลิต 2,500,000 เหรียญ

คลิปวิดีโอ