Post CSS
Footer CSS

ข่าวด่วน!ใครที่มีแบงค์20กระดาษ อย่ารีบนำไปใช้เด็ดขาด…ราคาพุ่งแน่

ใครที่มีแบงค์ 20 แบบนี้อย่านำไปใช้เด็ดขาด เพราะในเดือนมกราคมปี 2565 ที่ผ่านมา ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของแบงค์ 20 เป็นแบงค์ 20 รูปแบบใหม่ จึงคาดว่าแบงค์ 20 บาทรุ่นเก่าๆในอนาคตจะมีราคาสูงขึ้นอย่างแน่นอน

ซึ่งเหตุผลที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงรูปแบบแบงค์ 20 บาท จากแบงค์ที่เป็นแบบกระดาษให้เป็นแบงค์แบบพอลิเมอร์ คาดว่าแบงค์ 20 บาทคนไม่ค่อยนำไปฝากกับธนาคาร แบงค์ 20 บาทที่มีการชำรุดนั้นธนาคารจึงไม่ได้เก็บเอาไปทำลาย และยังคงใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันของคนไทยเรื่อยไป ซึ่งการเปลี่ยนเป็นแบบแบงค์พอลิเมอร์ อาจทำให้อายุการใช้งานของแบงค์ 20 บาท มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบงก์ที่เป็นชนิดกระดาษ

และคาดว่าในอนาคตแบงค์ 20 บาท ที่ไม่ผ่านการใช้หรือบางคนอาจจะมีแบงค์ 20 ที่เป็นมัดมัดหรือเป็นปึกๆ ที่มีเลขเรียงกัน จะมีราคาสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการคาดการณ์เอาไว้ เพราะในอดีตก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายๆกัน ในช่วงนี้จึงเป็นโอกาสเหมาะที่จะหาเก็บแบงค์ 20 ที่เป็นมัดๆมาเก็บไว้ ถือเป็นการลงทุนพี่ไม่ได้ขาดทุนอะไรมากมาย

คลิปวิดีโอ