Post CSS
Footer CSS

ค้นด่วน! ผ่านมือตัวเองแท้ๆ แต่ไม่รู้ว่ามีราคา

ในครั้งนี้เราจะมาบอกวิธีเหรียญที่มีความหายาก ซึ่งมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจและติดต่อสอบถามมาอย่างร้านปาหนันเป็นจำนวนมาก และในครั้งนี้เราจะมาเปิดเผยและบอกวิธีการสังเกตเหรียญที่หายากนี้ ซึ่งเหรียญที่หายากที่ร้านปาหนันรับซื้อนี้เป็นเหรียญ 1 บาทในรัชกาลที่ 10 ร้านปาหนันรับซื้อในราคา 3,000 ถึง 5,000 บาท

เหรียญ 1 บาทในรัชกาลที่ 10 ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เชื่อว่าหลายคนไม่ได้สังเกตุหรือนำเหรียญ 1 บาททุกเหรียญมาดู เพราะเป็นเหรียญที่เล็กๆมีความยิบย่อยมาก ไปคนจริงไม่ได้สนใจนัก สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบเหรียญนั้น จะมี 2 อย่าง นั่นคือแม่เหล็ก และเครื่องชั่งดิจิตอล

สำหรับวิธีการสังเกตเหรียญ 1 บาทรัชกาลที่ 10 ที่มีความหายากนั้น หลักๆจะมีด้วยกัน 3 วิธี อันดับแรก

เหรียญ 1 บาทที่หายาก จะมีความหนากว่าเหรียญ 1 บาทปกติ ซึ่งคาดว่าเป็นบล็อกเหรียญที่ผลิตจากต่างประเทศ

จากนั้นจะใช้แม่เหล็กดูดกับเหรียญ เหรียญที่หายากแม่เหล็กจะดูดไม่ติด

นำเหรียญมาชั่งน้ำหนัก เหรียญหาง่ายจะมีน้ำหนักประมาณ 3 กรัม ส่วนแบบที่หายากนั้นจะมีน้ำหนักประมาณ 4.5-4.7 กรัม

คลิปวิดีโอ