Post CSS
Footer CSS

รีวิวเหรียญ1บาทเก่าๆ ขนาดใหญ่ ซื้อเข้าหลายแสน

ในครั้งนี้ร้านปาหนันได้รับซื้อเหรียญเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมกันแล้วก็มีมูลค่าหลายแสนเลยทีเดียว ซึ่งในครั้งนี้ก็มีเหรียญด้วยกันหลายเหรียญหลายรัชกาล บางเหรียญมีอายุมากกว่า 150 ปี ซึ่งเหรียญทั้งหมดร้านปาหนันได้รับซื้อมาจริงๆ มาดูเหรียญบางส่วนกันดีกว่าว่าจะมีเหรียญอะไรบ้าง

เหรียญ 1 บาทครุฑ ปี 2517 ราคาเพียงหลักสิบเท่านั้น

เหรียญ 1 บาทในสมัยรัชกาลที่ 5 ตราแผ่นดิน

เหรียญช้างสามเศียรในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นเหรียญปี 2459 

เหรียญเนื้อเงินในสมัยรัชกาลที่ 4  มีอายุมากกว่า 150 ปี 

เหรียญแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ตราพระเกี้ยว เป็นเหรียญที่ใช้ก่อนเหรียญตราแผ่นดิน

คลิปวิดีโอ