Post CSS
Footer CSS

สุดยอด..ธนบัตรเลขตอง ราคาหลักแสน!!

แบงค์เลขตอง ถือว่าเป็นแบงค์ที่หายากเป็นพิเศษ เป็นที่ต้องการของนักสะสม แต่ราคาซื้อขายแบงค์เลขตองนั้น เกิดจากความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย ทั้งคนซื้อและคนขาย ราคารับซื้อแบงค์เลขตองนั้น จึงไม่มีความแน่นอน นอกจากนี้แล้วยังขึ้นอยู่กับสภาพแบงค์อีกด้วย

แบงค์ 50 แบงค์แบบ13 เลข 8 เลขตอง โดยมีตัวเลข 8 ทั้งหมด 7 ตัวเรียงติดกัน ลายเซ็น สมหมาย-กำจร เริ่มประมูลในราคา 30,000 บาท และจบการประมูลใน ราคา 145,000 บาท

แบงค์ 100 บาท แบงค์แบบ 9 เลข 9 เลขตอง โดยมีตัวเลข 9 ทั้งหมด 6 ตัวเรียงติดกัน ลายน้ำเศียร ลายเซ็น ส.-ป๋วย เริ่มประมูลในราคา 50,000 บาท และจบการประมูลใน ราคา 155,000 บาท

แบงค์ 1 บาท แบงค์แบบ 4 เลข 4 เลขตอง โดยมีตัวเลข 4 ทั้งหมด 5 ตัวเรียงติดกัน ลายเซ็น เภา นอกจากนี้เลขหมวดยังเป็นเลข 4 อีกด้วย เริ่มประมูลในราคา 120,000 บาท และจบการประมูลใน ราคา 200,000 บาท

แบงค์ 10 บาท แบงค์แบบ 8 เลข 8 เลขตอง โดยมีตัวเลข 8 ทั้งหมด 6 ตัวเรียงติดกัน ลายเซ็น สมหมาย-กำจร นอกจากนี้เลขหมวดยังเป็นเลข 88 อีกด้วย เริ่มประมูลในราคา 40,000 บาท และจบการประมูลใน ราคา 310,000 บาท

แบงค์ 100 บาท แบงค์แบบ 5 เลข 1 เลขตอง โดยมีตัวเลข 1 ทั้งหมด 6 ตัวเรียงติดกัน ลายเซ็นเภา เริ่มประมูลในราคา 250,000 บาท และจบการประมูลใน ราคา 400,000 บาท

คลิปวิดีโอ