Post CSS
Footer CSS

อัพเดทราคาใหม่…รับซื้อ1,500บาทแล้ว

มีคนสอบถามเข้ามามากมาย เกี่ยวกับเหรียญ 10 บาทกาญจนาภิเษกปี 2539 ซึ่งมีคนจำนวนหลายคนที่ยังสับสนเกี่ยวกับเหรียญ 10 บาทกาญจนาภิเษก ที่ร้านปาหนันรับซื้อ ว่ารับซื้อเหรียญ 10 กาญจนาแบบไหน ซึ่งเหรียญ 10 บาทกาญจนา มีแบบที่หายากอยู่ด้วย และร้านปาหนันประกาศรับซื้อมาหลายปีแล้ว

โดยก่อนหน้านั้นเหรียญ 10 บาทกาญจนาแบบที่หายาก ร้านปาหนันได้ประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละ 1,000 บาท แต่ช่วงหลังๆ ราคาที่เล่นกันในกลุ่มนักสะสมได้มีการปรับราคาขึ้น ซึ่งก่อนหน้านั้นที่รับซื้อเหรียญละ 1,000 บาท ก็ไม่ค่อยมีใครหาเหรียญ 10 บาทกาญจนาแบบหายากมาขายเลย

ในครั้งนี้ทางร้านปาหนันจริงขอปรับราคารับซื้อเหรียญกาญจนาภิเษกแบบหายาก จาก 1,000 บาท เป็นรับซื้อเหรียญละ 1,500 บาท ซึ่งเป็นสำหรับสภาพที่ดูดี ที่ดูเหมือนสภาพไม่ผ่านการใช้ สำหรับเหรียญกาญจนาแบบพิเศษหายาก จะเป็นเหรียญที่มีด้านหัวและด้านก้อยหันสลับกัน

คลิปวิดีโอ