Post CSS
Footer CSS

FCได้เงินจริง! แค่ส่งเหรียญนี้มารับไป4,000Uาท

ในครั้งนี้เรามี 3 เหรียญมาให้ทุกคนได้ดูกัน ซึ่ง 3 เหรียญนี้ได้มี FC ของร้านปาหนันส่งมาขายกับทางร้าน หลังจากที่ FC คนนั้นได้ทำศึกษาเกี่ยวกับเหรียญที่ร้านปาหนันประกาศรับซื้อ และสามารถหาเหรียญได้ตรงตามความต้องการของร้านปาหนัน และได้รับเงินไปรวมประมาณ 4,000 บาท

เหรียญแรกเป็นเหรียญ 50 สตางค์ ปี 2561 ซึ่งมีความพิเศษและหายากมีราคาสูง คือเมื่อเวลาพลิกเหรียญ ด้านหัวและด้านก้อยจะหันขึ้นทางเดียวกัน

เหรียญที่ 2 เป็นเหรียญ 1 บาทวัดพระแก้ว ปี 2525 ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าดูเพียงด้านก้อยด้านเดียวร้านปาหนันก็รับซื้อแล้ว แต่มันไม่ใช่เรื่องจริง สำหรับเหรียญที่ร้านปาหนันรับซื้อจะดูตรงด้านหัว ด้านหัวจะเป็นพระเศียรเล็ก ซึ่งมีวิธีการสังเกตดังนี้ ตรงคำว่าเดช ในประโยค ภูมิพลอดุลยเดช ให้สังเกตตัวเด็กในคำว่า เดช หัวดอเด็กจะสั้น และมีช่องว่างในตัวเด็กที่ค่อนข้างเยอะ จุดต่อมาดูตรง ชายพระเกศาหรือท้ายทอย จะไม่ติดกับคอเสื้อฉลองพระองค์ ต่อมาพระพักตร์รัชกาลที่ 9 ภาษาชาวบ้านชาวบ้าน จะเรียกว่าคางและมีลักษณะแหลมๆ

เหรียญที่ 3 เป็นเหรียญ 1 บาท กาญจนาภิเษก 2539 ซึ่งเหรียญ 1 บาทนี้เป็นเหรียญที่ระลึก และมีแบบที่หายากด้วย นั่นคือ ด้านหัวและด้านก้อยจะหันสลับกัน ซึ่งถือว่าเป็นความหายากของเหรียญที่ระลึก

คลิปวิดีโอ