Post CSS
Footer CSS

เหรียญ1บาทปี2500 เหรียญที่มีแร่เงินผสม Sาคาแรงเป็นลำดับต้นๆ ของเหรียญหมุนเวียนปกติ

มีข่าวลือในโลกโซเชียลเกี่ยวกับเหรียญ 1 บาทปี 2500 ว่ามีราคาสูงถึงเหรียญละ 1 ล้านบาท ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นข่าวลือหรือจะเป็นเรื่องจริง ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย และที่สำคัญต้องใช้หลักฐานหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างเช่นหนังสือคู่มือสะสมเหรียญ เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

เหรียญ 1 บาทปี 2500 ได้ผลิตในช่วงที่โลหะชนิดอื่นๆมีราคาลดลงแล้ว ประกอบกับทางการไม่ต้องใช้แร่เงินทำเหรียญเหมือนในอดีต แร่เงินจึงเหลือจำนวนมากเหรียญ 1 บาทปี 2500 จึงได้นำแร่เงินมาผสม 3% และเพื่อใช้หมุนเวียนร่วมกับแบงค์ชนิดราคา 1 บาท ที่ได้ส่งมาจากต่างประเทศล่าช้า

ซึ่งหลักล้านนั้นไม่ใช่ราคาของเหรียญ 1 บาทปี 2500 แต่เป็นจำนวนการผลิตหลักล้าน ซึ่งมีจำนวนการผลิตประมาณ 3 ล้านเหรียญ สภาพไม่ผ่านการใช้หาค่อนข้างได้ยาก ปัจจุบันเหรียญ 1 บาทปี 2500 สภาพไม่ผ่านการใช้มีราคาประมาณเหรียญละ 250 บาทถึง 300 บาท

คลิปวิดีโอ