Post CSS
Footer CSS

FCรวยกันหลายคนแล้ว…เพราะมีเหรียญ50สตางค์ปี2493 แบบนี้

สำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญ 50 สตางค์ปี 2493 ซึ่งเป็นเหรียญ 50 สตางค์รุ่นแรกในรัชกาลที่ 9 เหรียญ 50 สตางค์ปีนี้มีด้วยกัน 2 บล็อค บล็อกธรรมดาหาง่ายราคาไม่แพง มีจำนวนการผลิต 20,710,000 เหรียญ ซึ่งทั้ง 2 บล็อคมีลักษณะที่คล้ายกันมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

เหรียญ 50 สตางค์ปี 2493 ทั้ง 2 บล็อคด้านหัวจะเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ส่วนด้านก้อยเป็นตราแผ่นดิน แต่มีจุดที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนั่นคือ ตัวเลขไทยที่บอกชนิดราคาของเหรียญ สังเกตตรงเลข ๕๐ ถ้าเลข ๕ และ ๐ อยู่ห่างกัน เรียกว่าบล็อกพิมพ์เล็ก ถือว่าหาง่าย

ซึ่งร้านปาหนันได้รับซื้อเหรียญ 50 สตางค์ปี 2493 บล็อกพิมพ์ใหญ่ มาจำนวนหลายเหรียญแล้ว และมีคนหามาขายให้ได้จริงๆ สำหรับราคารับซื้อเหรียญ 50 สตางค์ปี 2439 ราคารับซื้อจะขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญ หากสภาพเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือสภาพเหรียญที่มีความไม่แวววาวจะได้ราคาที่สูงกว่าสภาพเหรียญที่มีความหม่นหมอง

คลิปวิดีโอ