Post CSS
Footer CSS

ดูดีๆ ไม่ใช่ปีเดียวกัน”ปีไหนทำให้รวย?”คนมีเหรียญแบบนี้ต้องดู!

ในครั้งนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเหรียญเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 9 และครั้งที่ 13 ซึ่งได้มีหลายคนมาสอบถาม ทุกช่องทางติดต่อของร้านปาหนันไม่ว่าจะเป็น Facebook ร้านปาหนันหรือไลน์ร้านปาหนัน หรือช่อง Comment ของร้านปาหนัน ซึ่งคำถามที่ถามกันเข้ามาก็จะถามว่าเรียนเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 9 และครั้งที่ 13 ราคาเหรียญละเท่าไหร่กันแน่

ซึ่งมีช่อง YouTube หลายช่อง ที่ไม่ได้รับซื้อเหรียญจริงๆแต่นำข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนมาลงเพื่อทำยอดวิว ซึ่งเมื่อช่องเหล่านั้นไม่ได้รับซื้อเหรียญจริงๆ คนส่วนมากจึงได้มาถามกับร้านปาหนัน เกี่ยวกับราคาของเหรียญเอเชียนเกมส์ทั้งทั้ง 2 ปี

สำหรับเหรียญเอเชียนเกมส์ครั้ง 2 ปี ครั้งที่ 9 และครั้งที่ 13 ซึ่งเหรียญแรกจะเป็นปี 1966 และเหรียญปีต่อมาเป็นเหรียญปี 1970 ซึ่งเหรียญทั้ง 2 ปีนั้นมีจำนวนการผลิตที่เท่ากัน ปีนั้นมีจำนวนการผลิตที่เท่ากันด้วยจำนวนการผลิต 9 ล้านเหรียญ จำนวนการผลิตที่เยอะมากขนาดนี้ จึงทำให้ราคาเหรียญทั้งสภาพผ่านการใช้และสภาพไม่ผ่านการใช้ปัจจุบันราคายังไม่เกิน 100 บาท

คลิปวิดีโอ