Post CSS
Footer CSS

ใบเดียว10,000บาท!!! แบงค์1000รุ่นเก่าหายาก ที่ร้านเคยประกาศรับซื้อ

แบงค์พันใบนี้ดูผิวเผินก็เหมือนแบงค์พันทั่วๆไป แต่ไม่ใช่ แบงค์แบบนี้ ร้านปาหนันเคยประกาศรับซื้อไปแล้ว และมีคนหามาขายได้จริงๆ ครั้งแรกที่ร้านปาหนันประกาศรับซื้อแบงค์แบบนี้ มีหลายคนไม่เชื่อ และต่อว่าเป็นเรื่องหลอกลวง แต่ในที่สุด ก็มีคนหาแบงค์ที่ร้านปาหนันประกาศรับซื้อหาจนได้

ใบนี้ซื้อมา 10,000 บาท

รูป1

หลายคนสงสัย และตั้งคำถาม กับแบงค์พันใบนี้ ว่ามันมีความพิเศษแบบไหนราคาถึงได้สูงขึ้น 10 เท่า ของมูลค่าของแบงค์พัน ความพิเศษของแบงค์พันใบนี้ ถ้าดูผิวเผินจะไม่มีทางรู้ได้เลย และคาดว่าไม่ได้มีเพียงใบเดียวเท่านั้น แต่น่าจะยังมีอีกหลายใบที่ยังไม่ถูกค้นพบ เพราะจะพบแบ้งค์แบบนี้ต้องยกขึ้นส่องกับแสงเท่านั้น

รูป2

เมื่อยกส่องกับแสง หรือส่องด้วยไฟฉาย หรือส่องด้วยแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ เราจะพบความผิดปกติของแบงค์ใบนี้ ซึ่งต่างจากแบงค์ใบอื่นๆ เราจะสังเกตจากรูปได้ว่า ลายน้ำของแบงค์ 1,000 นี้ มีลักษณะกลับหัว ลายน้ำกลับหัวยังพบได้ในแบงค์ชนิดราคาอื่นๆอีกด้วย

สรุป

แบงค์พันใบนี้ดูผิวเผินก็เหมือนแบงค์พันทั่วๆไป ความพิเศษของแบงค์พันใบนี้ ถ้าดูผิวเผินจะไม่มีทางรู้ได้เลย คาดว่าไม่ได้มีเพียงใบเดียว เมื่อยกส่องกับแสงเราจะสังเกตจากได้ว่า ลายน้ำของแบงค์ 1,000 นี้ มีลักษณะกลับหัว ลายน้ำกลับหัวยังพบได้ในแบงค์ชนิดราคาอื่นๆอีกด้วย

คลิปวิดีโอ