Post CSS
Footer CSS

ร้านปาหนัน สอนดู เหรียญ1บาท ปี2525 ดูอย่างไรให้ได้ราคาแพงๆ

เหรียญ 1 บาทปี 2525 มีด้วยกัน 2 บล็อก บล็อกหาง่ายและบล็อกหายาก เหรียญ 1 บาทปี 2525 การก้อยเป็นรูปวัด พระศรีรัตนศาสดาราม เหรียญมีขนาด 25 มิลลิเมตร น้ำหนัก 7 กรัม จำนวนการผลิต 4,150,000 เหรียญ วิธีดูบล็อกหายากมีดังนี้

เหรียญ1บาท ปี2525 บล็อกหายาก

รูป1

ขอบอกก่อนนะว่าร้านปาหนันรับซื้อเหรียญ1บาท ปี2525 บล็อกหายากเท่านั้น ส่วนบล็อกธรรมดาเราไม่รับซื้อ ถ้านำเหรียญ 2 บล็อกมาวางใกล้ๆกันด้านก้อยของเหรียญจะมีความเหมือนกัน ส่วนปัจจัยที่ทำให้ราคา 2 เหรียญนี้แตกต่างกัน นั่นคือเหรียญด้านหัว จะมีพระเศียรด้วยกัน 2 แบบ

รูป2

จุดสังเกตแรกนั่นคือ บล็อกหาง่ายคอปกเสื้อจะจรดชายพระเกศา ส่วนบล็อกหายากคอปกเสื้อจะห่างจากชายพระเกศา จุดสังเกตที่ 2 ดวงพระเนตร บล็อกหายง่ายดวงพระเนตรด้านขวามือจะเห็นชัดเจน ส่วนบล็อกหายากดวงพระเนตรด้านขวาจะไม่ค่อยชัดเจน จุดสังเกตที่ 3 ตรงคำอดุลยเดช ตัวด.เด็กคำว่าเดช บล็อกหาง่าย ช่องว่างในตัวด.เด็ก จะมีพื้นที่น้อย ส่วนบล็อกหายากจะมีพื้นที่ใน ตัวด.เด็ก มากกว่า ราคารับซื้อปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอบถามราคารับซื้อได้ที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่อง

รูป3
รูป4

สรุป

เหรียญ 1 บาทปี 2525 มีด้วยกัน 2 บล็อก บล็อกหาง่ายและบล็อกหายาก จุดสังเกตด้วยกัน 3-4 จุดราคารับซื้อปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คลิปวิดีโอ