Post CSS
Footer CSS

เหรียญ 10 ปี 2532 เจอแบบนี้รับซื้อ 5,000 -10,000บาท

ในครั้งนี้เราจะนำเหรียญ 10 บาท ปี 2532 ซึ่งพบเจอได้น้อยมาก และการพบเจอเหรียญนี้ได้น้อยก็ทำให้เหรียญนี้มีราคาที่สูงมาก สำหรับเหรียญ 10 บาทปี 2532 เหรียญ 10 บาท รุ่นที่ 2 ที่มีการผลิตเหรียญ 10 บาทขึ้นมา ซึ่งปีแรกที่ผลิตเหรียญ 10 บาทขึ้นมาก็คือปี 2531 นั่นเอง

เหรียญ 10 บาทปี 2532 มีจำนวนการผลิตมากถึง 100 ล้านเหรียญ ถือเป็นจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียว สำหรับเหรียญ 10 บาทปี 2532 ที่ร้านปาหนันรับซื้อ จะเป็นเหรียญ 10 บาทที่มีมีไส้ทองเหลืองตรงกลาง ซึ่งเหรียญ 10 จะมีไส้ทองเหลืองตรงกลางเหรียญซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ 10 อยู่แล้ว

เหรียญ 10 ที่ไม่มีไส้ทองเหลืองตรงกลาง จะมีขนาดและลวดลายที่เหมือนกัน แต่ที่แตกต่างกันคือน้ำหนักของเหรียญ เพราะใช้โลหะในการทำไส้ตรงกลางไม่เหมือนกัน น้ำหนักของเหรียญทั้ง 2 แบบ เหรียญ 10 บาทแบบปกติมีน้ำหนัก 8.5 กรัม แต่ถ้าเป็นแบบที่ไม่มีไส้ทองเหลืองตรงกลางจะมีน้ำหนักประมาณ 9 กรัม ราคารับซื้อ 5,000 บาทถึง 10,000 บาท ตามสภาพ และโปรดระวังเหรียญปลอมที่นำเหรียญ 10 ธรรมดา ไปชุบด้วย

คลิปวิดีโอ