Post CSS
Footer CSS

อัพเดท…ราคาเหรียญหมุนเวียน รัชกาลที่9 ปีต่างๆ

 อัพเดทราคาเหรียญหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่ 9 ที่ร้านปาหนันรับซื้อ เพียงดูแค่พ.ศ 

เหรียญ 25 สตางค์ปี 2530 ราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้ ประมาณเหรียญละ 30 บาท สภาพไม่ผ่านการใช้ซื้อสูงสุดเหรียญละ 50 บาท 

เหรียญ 25 สตางค์ปี 2542 สภาพผ่านการใช้เหรียญละประมาณ 1,000 บาท และเหรียญไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุดเหรียญละ 3,000 บาท 

เหรียญ 25 สตางค์ปี 2544 สภาพผ่านการใช้เหรียญละประมาณ 1,000 บาท และเหรียญไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุดเหรียญละ 3,500 บาท 

เหรียญ 50 สตางค์ปี 2530 สภาพผ่านการใช้เหรียญละประมาณ 5,000 บาท และเหรียญไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุดเหรียญละ 15,000 บาท 

เหรียญ 50 สตางค์ปี 2534 สภาพผ่านการใช้เหรียญละประมาณ 30 บาท และเหรียญไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุดเหรียญละ 100 บาท 

เหรียญ 1 บาทปี 2529 สภาพผ่านการใช้เหรียญละประมาณ 200-400 บาท และเหรียญไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุดเหรียญละ 400-800 บาท 

เหรียญ 2 บาทปี 2550 รับซื้อเหรียญละประมาณ 5 บาท 

เหรียญ 5 บาทปี 2540 สภาพผ่านการใช้เหรียญละประมาณ 4,000 บาท และเหรียญไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุดเหรียญละ 8,000 บาท 

เหรียญ 5 บาทปี 2546 สภาพผ่านการใช้เหรียญละประมาณ 3,000 บาท และเหรียญไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุดเหรียญละ 1,000-1,500 บาท

 เหรียญ 10 บาทปี 2531 สภาพผ่านการใช้เหรียญละประมาณ 200 บาท และเหรียญไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุดเหรียญละ 1,000 บาท

 เหรียญ 10 บาทปี 2533 สภาพผ่านการใช้เหรียญละประมาณ 100,000 บาท และเหรียญไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุดเหรียญละ 400,000 บาท

 เหรียญ 10 บาทปี 2541 สภาพผ่านการใช้เหรียญละประมาณ 30-50 บาท และเหรียญไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุดเหรียญละ 800-1,000 บาท

ช่องทางในการติดต่อเพจ ร้านปาหนันจิวเวลรี่
inbox : www.facebook.com/panunjewelry/inbox
Line@ : https://lin.ee/s3s5yqP
โทรศัพท์ : 054-067303
เวลาทำการของร้านปาหนันจิวเวลรี่ (9โมงเช้า ถึง 4โมงเย็น วันจันทร์-วันเสาร์)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ปาหนัน Official