Post CSS
Footer CSS

ธนบัตรหน้าเดียว.. เจอแบบนี้ราคาเป็นแสน!!

แบงค์หน้าเดียวหรือธนบัตรหน้าเดียว เป็นเงินตราชนิดกระดาษแบบแรกที่ใช้หมุนเวียนอย่างเป็นทางการ ถือเป็นธนบัตรแบบที่ 1 และเป็นต้นแบบของธนบัตรในยุคปัจจุบัน ซึ่งธนบัตรหน้าเดียวได้นำออกมาใช้ราวๆปี 2445 ซึ่งแบงค์หน้าเดียวก็มีอายุมากกว่า 120 ปีมาแล้ว การจะหลงเหลือสภาพที่ดีสภาพสมบูรณ์จนมาถึงปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะกระดาษจะได้รับความเสียหายง่ายกว่าเงินตราชนิดโลหะ

มาดู 5 อันดับแบงค์หน้าเดียวสภาพสมบูรณ์ที่ถูกประมูลเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมากัน

อันดับ 5 แบงค์หน้าเดียวชนิดราคา 100 บาท ลายเซ็น พระยาเทพฯ-ศุภโยคฯ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2462 เริ่มประมูลในราคา 54,000 บาท และจบการประมูลใน ราคา 54,000 บาท

อันดับ 4 แบงค์หน้าเดียวชนิดราคา 10 บาท ลายเซ็น พระยาเทพฯ-ศุภโยคฯ ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2462 เริ่มประมูลในราคา 90,000 บาท และจบการประมูลใน ราคา 90,000 บาท

ระดับ 3 แบงค์หน้าเดียวชนิดราคา 5 บาท ลายเซ็น พระยาเทพฯ-ศุภโยคฯ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2462 เริ่มประมูลในราคา 90,000 บาท และจบการประมูลใน ราคา 90,000 บาท


อันดับ 2 แบงค์หน้าเดียวชนิดราคา 5 บาท ลายเซ็น พระยาเทพฯ-ศุภโยคฯ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2462 เริ่มประมูลในราคา 94,000 บาท และจบการประมูลใน ราคา 94,000 บาท


อันดับ 1 แบงค์หน้าเดียวชนิดราคา 10 บาท ลายเซ็น รัชนีฯ-มหิศรฯ เป็นรายเซ็นแรกที่ถูกเซ็นบนแบงค์หน้าเดียว ลงวันที่ 1 เม.ย. รศ.121 เริ่มประมูลในราคา 100,000 บาท และจบการประมูลใน ราคา 185,000 บาท

คลิปวิดีโอ