Post CSS
Footer CSS

เหรียญธรรมดาๆที่ร้านปาหนันรับซื้อในราคาสูง

เหรียญหมุนเวียนในประเทศไทยมีด้วยกันหลายชนิดราคา ไม่ว่าจะเป็น 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท หากเหรียญเหล่านี้มีการผลิตผิดพลาด ร้านปาหนันยินดีรับซื้อ โดยความผิดพลาดได้แก่
1) ด้านหันและด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกัน
2)เหรียญมีการพิมพ์เขยื้อน
3) เหรียญปีที่หายาก ( ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
4)เหรียญ 10 บาทที่ไม่มีไส้ทองเหลือง
5) เหรียญที่พิมพ์ผิดแม่ตรา
6)เหรียญที่มีด้านก้อยหรือด้านหัวทั้ง 2 ด้าน
7)เหรียญที่มีด้านก้อยหรือด้านหัวไปตรงกับเหรียญปีอื่น
8)เหรียญที่มีด้านก้อยด้านเดียว หรือด้านหัวด้านเดียว
หากท่านใดเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้โปรดติดต่อร้านปาหนันจิวเวลรี่เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ปาหนัน Official