Post CSS
Footer CSS

เหรียญที่ดูแค่ พ.ศ. ได้รับเงินชัวร์

เหรียญหมุนเวียนที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน มีหลายชนิดราคา มีขนาดแตกต่างกัน
เหรียญแต่ละเหรียญจะระบุปีที่ผลิตเอาไว้ โดยแต่ละปีมีเหรียญถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละชนิดราคาของเหรียญ ไม่ได้ถูกผลิตมาแค่ครั้งเดียว บางปีเหรียญถูกผลิตมามาก บางปีเหรียญถูกผลิตมาน้อย เหรียญบางปีถูกกรมธนารักษ์เรียกคืน

  เหรียญที่มีมูลค่าสูงกว่าหน้าเหรียญ จะเป็นเหรียญที่หายาก ผลิตน้อย พบเจอได้น้อย มูลค่าของเหรียญที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก จำนวนเหรียญที่มี ยิ่งเหรียญมีจำนวนน้อยราคาเหรียญยิ่งสูง และความนิยมความต้องการของนักสะสม

รายการเหรียญที่ดูแค่ พ.ศ. ก็ได้เงินมีดังนี้

1.) 25 สตางค์ 2530

25 สตางค์ 2530

ลักษณะของเหรียญ
ด้านหัว พระบรมรูป ด้านก้อย วัดพระธาตุวรมมหาวิหาร
ขนาด 16 มม. น้ำหนัก 1.9 กรัม
เนื้อโลหะ อะลูมิเนียมบอนซ์(ทองเหลือง)
ราคารับซื้อ – บาท
รับซื้อสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

2.) 25 สตางค์ 2542

25 สตางค์ 2530

ลักษณะของเหรียญ
ด้านหัว พระบรมรูป ด้านก้อย วัดพระธาตุวรมมหาวิหาร
ขนาด 16 มม. น้ำหนัก 1.9 กรัม
เนื้อโลหะ อะลูมิเนียมบอนซ์(ทองเหลือง)
ราคารับซื้อ – บาท
รับซื้อสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

3.) 25สตางค์ 2544

25สตางค์ 2544

ลักษณะของเหรียญ
ด้านหัว พระบรมรูป ด้านก้อย วัดพระธาตุวรมมหาวิหาร
ขนาด 16 มม. น้ำหนัก 1.9 กรัม
เนื้อโลหะ อะลูมิเนียมบอนซ์(ทองเหลือง)
ราคารับซื้อ – บาท
รับซื้อสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

4.) 50 สตางค์ 2530

50 สตางค์ 2530

ลักษณะของเหรียญ
ด้านหัว พระบรมรูป ด้านก้อย วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ขนาด 18 มม. น้ำหนัก 2.4 กรัม
เนื้อโลหะ อะลูมิเนียมบอนซ์(ทองเหลือง)
ราคารับซื้อ 5,000 -12,000 บาท
รับซื้อสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

5.) 50 สตางค์ 2534

50 สตางค์ 2534

ลักษณะของเหรียญ
ด้านหัว พระบรมรูป ด้านก้อย วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ขนาด 18 มม. น้ำหนัก 2.4 กรัม
เนื้อโลหะ อะลูมิเนียมบอนซ์(ทองเหลือง)
ราคารับซื้อ – บาท
รับซื้อสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

6.) 1 บาท 2529 (ช่อฟ้าสั้น)

1 บาท 2529 (ช่อฟ้าสั้น)

ลักษณะของเหรียญ
ด้านหัว พระบรมรูป ด้านก้อย วัดพระศรีรัตนศาสดารามขนาด 20มม. น้ำหนัก 3.4กรัม
เนื้อโลหะ
ราคารับซื้อ – บาท
รับซื้อสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

 7.) 1 บาท 2529 ช่อฟ้ายาว

1 บาท 2529 ช่อฟ้ายาว

ลักษณะของเหรียญ
ด้านหัว พระบรมรูป ด้านก้อย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ขนาด 20มม. น้ำหนัก 3.4กรัม
เนื้อโลหะ
ราคารับซื้อ – บาท
รับซื้อสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

8.) 5 บาท 2546

5 บาท 2546

ลักษณะของเหรียญ
ด้านหัว พระบรมรูป ด้านก้อย วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ขนาด 24มม. น้ำหนัก 7.5กรัม
เนื้อโลหะ
ราคารับซื้อ 300-700 บาท
รับซื้อสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

9.) 5 บาท 2540

5 บาท 2540

ลักษณะของเหรียญ
ด้านหัว พระบรมรูป ด้านก้อย วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ขนาด 24มม. น้ำหนัก 7.5กรัม
เนื้อโลหะ
ราคารับซื้อ 5,000-8,000 บาท
รับซื้อสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

10.) 10 บาท 2531

10 บาท 2531

ลักษณะของเหรียญ
ด้านหัว พระบรมรูป ด้านก้อย พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ขนาด 26มม. น้ำหนัก 8.5กรัม
เนื้อโลหะ
ราคารับซื้อ 300-1,200 บาท
รับซื้อสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

11.) 10 บาท 2541

10 บาท 2541

ลักษณะของเหรียญ
ด้านหัว พระบรมรูป ด้านก้อย พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ขนาด 26มม. น้ำหนัก 8.5กรัม
เนื้อโลหะ
ราคารับซื้อ 50-1,000 บาท
รับซื้อสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

12.) 10 บาท 2533

10 บาท 2533

ลักษณะของเหรียญ
ด้านหัว พระบรมรูป ด้านก้อย พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ขนาด 26มม. น้ำหนัก 8.5กรัม
เนื้อโลหะ
ราคารับซื้อ – บาท
รับซื้อสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

สรุป

เหรียญที่ดูแค่ พ.ศ. ได้รับเงินชัวร์มีดังนี้ 1)25สตางค์ 2530 2) 25สตางค์ 2542
3) 25สตางค์ 2544 4) 50 สตางค์ 2530 5) 50 สตางค์ 2534 6) 1 บาท 2529 ช่อฟ้าสั้น
7) 1 บาท 2529 ช่อฟ้ายาว 8) 5 บาท 2546 9) 5 บาท 2540 10) 10 บาท 2531 11) 10 บาท 2533 12) 10 บาท 2541

ทั้งนี้ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญ เหรียญที่ดูเก่าๆจะมีราคาลดลง
ส่วนเหรียญที่มีสภาพแลดูใหม่จะมีราคาสูงกว่า

คลิปวิดีโอ