Post CSS
Footer CSS

ร้านปาหนันประกาศราคารับซื้อใหม่สำหรับเหรียญ 10 บาทกาญจนาภิเษกปี 2539

รูปตัวอย่างเหรียญที่รับซื้อ

ร้านปาหนันประกาศราคารับซื้อเหรียญ 10 บาทกาญจนาภิเษกปี 2539 สีเงินการปรับราคารับซื้อครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่พบเจอเหรียญนี้เป็นจำนวนเยอะทำให้ราคารับซื้อได้ถูกปรับลงจากปกติรับซื้อเหรียญละ 10,000 บาท ปรับราคารับซื้อเป็นรับซื้อเหรียญละ 5,000 บาท
ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับเหรียญสะสมซึ่งราคามีขึ้นมีลงขึ้นอยู่กับความต้องการของนักสะสมและจำนวนเหรียญที่พบเจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ปาหนัน Official