Post CSS
Footer CSS

เหรียญ 5 บาท ราคาสูงถึง 12,000 บาท

เหรียญ 5 หลายคนคนคุ้นเคยกันดีเพราะใช้กันมาหลายสิบมาแล้ว แต่รูปแบบของเหรียญก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ปัจจุบันเหรียญ 5 บาทมีรูปใหม่คือ ด้านหัว-พระบรมรูปในหัวรัชกาลที่ 10 ด้านก้อย- ตราพระปรมาภิไธย
เหรียญที่มีมูลค่าสูงเกิดจาก 2 ปัจจัยใหญ่ๆ ปัจจัยแรก เหรียญหายากและมีน้อย ปัจจัยที่สอง ความต้องการของนักสะสม เนื่องจากมีการเปลี่ยนยุคสมัยรัชกาล ทำให้เหรียญในสมัยยุครัชกาลที่ 9 ไม่มีการผลิตอีกต่อไปและมีการเรียกคืนออกจากระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยนี้เลยทำให้เหรียญในสมัยยุครัชกาลที่ 9 มีราคาสูงขึ้น เหรียญที่มีราคาสูงขึ้นเห็นได้ชัดเจน ก็คือเหรียญ 5 บาท ปี พ.ศ.2540

เหรียญ 5 บาท 2540

รูป1

เหรียญ 5 บาท 2540 ได้ผลิตออกมานานประมาณ 20 กว่าปี มีจำนวนการผลิตประมาณ 1 หมื่นเหรียญเท่านั้น สาเหตุที่ผลิตน้อยมาจาก ในปี 2540 ประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ หรือเรียกว่า วิกฤตต้มยำกุ้ง และในปัจจุบันจากการผลิตเหรียญ 5 บาท 2540 ประมาณ 1 หมื่นเหรียญ ได้มีการค้นพบและมีในนักสะสม ไม่ถึง 10% ของการผลิตทั้งหมด เลยทำให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมและมีราคาสูง มีโอกาสพบเจอได้ทั่วไป

ราคารับซื้อปัจจุบันขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญ

เหรียญที่มีสภาพขุ่นมัวมีรอยขีดข่วนรับซื้อขั้นต่ำ 6,000 บาท

ส่วนสำหรับสภาพใหม่เอี่ยมดูแล้วใสเหมือนกระจก ราคารับซื้อสูงถึง 12,000 บาท

สรุป

เหรียญ 5 บาท ที่รับซื้อสูงถึง 12,000 บาท คือเหรียญ 5 บาท 2540 สาเหตุที่ทำให้เหรียญมีมูลค่าสูงคือ ผลิตน้อยหาได้น้อยและความต้องการของนักสะสม รับซื้อขั้นต่ำสภาพขุ่นมัวมีรอยขีดข่วนรับราคาที่รับซื้อประมาณ 6,000 บาท และเหรียญที่มีสภาพใหม่เอี่ยมดูแล้วใสเหมือนกระจก ราคารับซื้อสูงถึง 12,000 บาท

คลิปวิดีโอ